ابوالمشاغل

چند شغله بودن خیلی هم راحت نیست

0

گلونی: چند شغله بودن خیلی هم راحت نیست
در سال‌های اخیر به یمن شبکه‌های اجتماعی، صحبت از افرادی می‌شود که چند شغله بودن را تجربه کردند.
پایگاه خبری گُلوَنی، معین بادپا: در حالی که تعداد قابلیت توجهی از پست‌های مدیریتی قرار است با طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان خالی شود، هنوز هم خبرهایی به گوش می‌رسد که گویی حالا حالاها باید به اصلاح تفکر مدیریتی اندیشید.
چند شغله بودن و شبکه اجتماعی در سال‌های اخیر به یمن شبکه‌های اجتماعی، صحبت از افرادی می‌شود که چندین شغل همزمان را دارند، که البته نمونه‌های چند ده شغله هم در بین آنها به چشم می‌خورد.
اما با این وجود، باز هم برای برخی افراد چندین سمت مدیریتی سپرده می‌شود.
نکته اصلی اینجاست که چگونه وقتی برای پیشبرد یک هدف، مجموعه‌ای تشکیل می‌شود و افرادی با تخصص‌های مرتبط به کار گمارده می‌شوند،
در بعد مدیریتی به ساده‌ترین شیوه ممکن مسئولیت تقسیم می‌شود؟
هر چه پایین‌تر شغل کمتر اگر نگاهی به برخی از افراد چند شغله بیندازید مشخص می‌شود که هر چه به درجه‌های پایین‌تر می‌آییم،
تنوع افراد بیشتر و به افرادی که تمرکزشان به همان شغل و حرفه است افزود می..